Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
en welker onderfcheiden gebruik te kennen, fom-
tijds echter van veel belang is, als van
Zich , en hem of haar.
Indien men van iemand zegt: hij beklaagde zich;
dan duidt dit aan, dat hij zichzelven beklaagde,
maar zegt men hij bek/aa^de hpm, dan geeft het
te kennen, d.it hij een' ander'' beklaagde. Insge-
lijks , zij beklaagde haar, geeft mede te verft^an;
dat iemand van het vrouw clijke gefl:ich: eene of
meer anderen beklaagde; maar niet zich zelve.
Die en de.
De is meer algemeen; en die is meer bijzonder,
b. V. Als men zegt: de kinderen ztjn traag in
^t leeren, dan ziet dit op kinderen meet in 't alge-
meen ; maar d i e kinderen zijn traag in V lee-
ren, zegt men van eenige kinderen, waar vantjien
reeds gefproken heeft, of die men nog nader aan-
wijzen wil. — Het woordje die heeft meer na-
druk, en is als of men iemanct met den vinger aan-
wijst. Ziet dit nog nader in een tweede voorbeeld.
dt E man ts een uitmuntend vaderlander •, dik
met afzien van zijn eigen voordeel de algemee-
ne belangen des "volks behartigt. - Tusfehen
die en de is hetzelfde onderfeheid als er tusfehen
dat en het is.
Doe en toen.
Het woordje doe geeft eene werking te kennen,
en toen wijst den tijd aan , wanneer iets gebeurd
is. b. V. /i.DOE nu mijn werk met lust, maar
To EK ik krank was, viel mij alles moetjelijk.
E 3 Oad-