Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
aan mijn lieve kind fchenk ik menige be-*
iooning:
4. want ik bemin mijn lievekind hartelijk^
5. o mijn lieve kind! Volhard in het betracht
ten van uwen pligt.
6. Dan kan ik van mijn lieve kind veel
vreugde verwachten.
Dat het woordje mijn hier geene zachte e ach-
ter aan hebben moet, gelijk in het vrouwelijke,
•weet gij nu reeds uit het"gfene te voren geleerd is ,
over het onderfcheiden gebruik van mtjn , mijns ^
mijne^^ mijnen, mijner: want al zulke woor-
den, in de Tafel geplaatst, ondergaan door het ^/y-
voegelijke woord geene verandering.
Wanneer men hi dii gegeven voorbeeld het woord-
je een in plaats vim mijn voor het bijvoegelijk
naamwoord plaatst; dan moet er geene zachte e
achter het bijvoegelijk naamM^oord zijn; dan zegt
men niet, een lieve, maar eeti //>/" kind.
Als een bijvoegelijk naam oord voor een
lijk zelfftpndig naamwoorJ komt; dan vereischt h-t
in den eerllen naamval met het lidwoord ^tf« ook
fomtiids eene zachte e achter aan, en fomtijds weer
niet: dus moet men fchrijven: een lieve zoon, en
een braaf man. Men zie hier over van Bol»
HUIS, bladz 33.
S. XXXV-
Woorden, die in beteekenis verfchillcn, maar
echter dikwerf verward worden.
Nu willen wij dc verfchillende beteekenis nog
aantoonen van vele woorden, omtrent welke door
gnjtundigen de meest? mlsflagen begaun worden;
en
. y