Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G T.
Voorts heb ik getracht, om zulke voor-
beelden te ontwerpen, en zoodanig-uit te
werken, als, naar mijne gedachten, van de
onervarene jeugd, gemakkelijkst kunnen gele-
zen en begrepen worden; en die-tevens ge-
fchiktsc waren, om, behalve haar hoofddoel,
namelijk het aanleeren onzer moedertaal, ook
nog eenig ander nut te kunnen veroorzaken:
waar door dan ook het drooge ^ dat er in de
taai-oefening is, niet weinig verlevendigden
veraangenaamd wordt.
Ter meerdere onderfcheiding zijn de voor-
beelden met eene andere letter gedrukt, en
hier door werd het noodzakelijk, ,dat het
gene de allermeeste oplctZQndhQid vorderde,
met hoofdletters uitgedrukt wierde. 't Is waar,
dit zal den leerling in het fchielijk voortlezen
wel eenigzins hinderlijk zijn, maar even daar
door zal men des te beter zijn oogmerk berei-
ken, om, nameliik, de aandacht van den
lezer er meer en langer bij te bepalen.
A 3 Meer;