Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
Tn dit voorbeeld ziet men, in den eerften en vijf-.-
den naamval brave, en in de andere naamvallea
braven zoon
II. Nu zullen wij het bijvoegelijk naamwoord
liev« voor het vrouwelijk zelfilandig naamwoord
dochter plaatfen, en eene Moeder fprekende in-
voeren.
i. mijne lieve dochter bemint^« dSUgd %
— is bevallig, - en wordt geacht.
1. dtt is het geluk mijner lieve dochter
(o/"vanmijne lieve dochter ,
3. aan mijne lieve docht eryc/l««è /è
nigvuldtge gunstbewijzen:
4. want ik bemin mjjne lieve dochterteC'
der.
5. O MIJNE LIEVE DOCHTER! volhurd in het
betrachten van uwen pligt.
6. Dan kan ik van mijne lieve dochter
veel blijdfchap verwachten.
Hier ondergaat het bijvoegelijk naamwoord dus
geene verandering: het is in alle naamvallen lieve.
Het mtervoudtge is volkomen aan het vrouwe-
lijk enkelvoudige gelijk.
III. Wanneer men het bijvoegelijk naamwoord,
in dit zelfde voorbeeld, voor een onziidig zelfftan-
dig naamwoord plaatst; dan is het ook bijna aan 't
vrouwelijke gelijk: in den tweeden naamval alleen,
mag men ook fchrijven: mijns lieven kinds.
1. mijn liev e kind bemint de deugd\ —
2. dit is het geluk mijns lieven kinds (fif
van m ij n i.j e ve kind.)
E a 3..