Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
was voortrede/ijk: aan hun heeft het Chris*
tendom veel verpHgting:
men kent hen uit de gefchriften, die door
HEN gefchreven zijn:
van hün hebben wij alleen i6 brieven in het
N. T.
Het is om het reg;te gebruik van hun en hen te
kunnen onderkennen , dat men den vierden naam-
val v2ti den tweeden^ derden y en zesden moet
weien te onderfcheiden.
XXXIV.
Buiging van bijvoegelijke naamwoorden.
Nu moeten wij nog aanwijzen, hoe de bijvoege^
lijke naamwoorden, in alle naamvallen van alledrie
geflachten gefchreven moeten worden.
Wij zullen hiertoe de navolgende voorbeelden nemen.
I. Met het bijvoe^elijk naamwoord braaf voor het
77ianneli]k zelfftandig naamwoord zoon tc plaatfen,
en een Vader te doen fpreken: waar uit men dan
zien zal, welke veranderingen het bijvoegelijk
naamwoord braaf in alle naamvallen ondergaat.
i. Mijn brave zoon ueert goed — ge-
hoorzaam , — tf^-wor d r Jieedsopmerkzamer:
dit is het geluk m ij n s braven zoons (of
van mtjnen braven zoon)»
3. aan mijnen bravénzoon betoon ik mijn
'welgevallen:
4. -want ik bemin mijnen braven zoon.
5. 0 mijn brave zoon! vaar voort ^ om u
verder beminnelijk te maksn:
6. dan kan ik van m tj n^ n b r a v k n zoon
veel vreugde verwachten, In