Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
gegevene voorbeelden het naamw.oord voorafgaat ,>
ooic wel het woord voor. b. v. De kinderen zijn
opmerkzaam-, ik zat eene nieuwe les voor hok
ajfchrijven.
In den vierden naamval,
gaan het naamwoord vooraf, de woorden, ach-
ter, behalve, beneden, binnen, bij, boven, bui-
ten, jegens, langs, na, naar, naast, nevens,
om, omtrent, onder, op, over, rondom, fe-
dert, tegen, tusjchen, volgens, voorbtj, voor
(beduidende eene eerderheid van tijd) b v. Hij
ging VOOR de andere kinderen tn de J'chool, en
was er dus eerder dan zij.
In den zesden naamval.
komen de woorden in, met, te, zonder, uit,
enz. voor het zelfftandig naamwoord, b. v. Ik ging
UIT HUN midden weg.
Hier uit ziet men, dat in den eerßen of vijfden
naamval, die men onverbogene naamvallen noemt,
nimmer eenig voorzetfel komt: en hier uitkan men
dan terflond weten ,dat, zoo er een vocrzetfel voor
een zelfftandig naamwoord kont, zulk een zelfftandig
naamwoord dan altijd In een'van de vsrifoge«« naam-
vallen ftaat: dat men dus fehiijven moet: ik fiond m
m jnen tuin onder eenen boom, op den middag, enz.
§. XXXIII.
Onderfcheid tusfchen hun., heriy en haar*
Het woord haar gebruikt men in plaats van vro«-
welijke zelfftandige naamwoorden , zoo wel enkel-
voudige als meervoudige; hun en hen in plaats van
mannelijke en onzijdige zelfftandige naamwoorden.
Hen komt alleen in den vterden naamval, hun in
de andere, b. v.
Petrus en Paulus waren twee voorname man-
nen onder de .^poßelen: het karakter v a n h u w
£ wat