Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ó/f. Bevattelijk Onderwijs in di
4. daar door eet ik m i] n s zelfs brood (of het
. , brood VAN M jj z £ L V E n) :
3, dus verfchaf >k > an mij z elven bezigheid,
voordeel en genoegen;
i,. en maak m ij z e l v e n nuttig in mijnen
kring.
5. *
6. Een luije bedelaar moge eens van mijne huis-
genooten iets ontvangen-, van mij zelven
heejt hij mets te wachten.
Hoe verder het gebruik dezer woordjes met rro«-
•Weltjke en onzijdige nanmwoorden is, kan ment
genoeg;^aam uit de vorenftaande Tajel der naamvallert
ontdiikicen: of verder zien in van Bolhuis Spraakk,
bl 38—4I.-
xxxii.
Nog eenige kenmerken van de naamvallen.
Wij hebben, ofti de naamvallen te doen kennen,
telkens zulke voorbeelden gegeven, waar uit zij ge-
makkelijkst kunnen bevat, en van eikanderen on-
derfciieidcn worden: doch om dat dit fomtijds, ten
aanzien van ecnifre naamvallen, vfij wat bezwaar-
lijk valt; zullen wij hier nog eenige woorden laten
volgen, die meft Voorzetfels noemt, en in den
derden, vierden, en zesden naamval, het zeinian-
dig naamwoord voorafgaan en den naamval ken-
baar maken.
In den derden naamval,
behalve het woordje aan, ('t welk telkens in de'