Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
Óen aanwijzen, en met ophelderende voorbeelden
ftaven; doch dit zou veel te omflachtig worden voor
ons beftek, en ook onnoodig zijn; dewijl een op-
lettende, de naamvallen hebbende leeren kennen*
uit de gegevene voorbeelden tot het overige wel zal
kunnen befluiten: om dat zij op dezelfde wijze
verandering ondergaan als de vorige.
Alleenlijk willen wij nog aanmerken, dat in den
eerften naamval van het mannelijke de woord-
jes onze. en deze eene zachte e in het einde heb-
ben , even als in V vrouwelijke, en daar door du*,
n^iarons taaleigen, onderfcheiden zijn van de woord-
jes een, mijn, uw, zijn, enz. Men zie voorts
de voren ftaande Tafel.
§. XXXI.
Het gebruik van de woordjes zelf,
zelve., enz. met eene aanmerking
en een voorbeeld toegericht.
Offchoon wij niet noodig keuren, verder bij alle
woordjes, op de lijst, en in de tafel uitgödrukt,
(lil te ftaan; achten wij dit echter zeer dienftig van
de woordjes
... zelf ... zelve ... zeiven ... zelver. enz.
Gij ziet hier telkens eenige /lipjes voor gepbatst:
de reden is, om tlat hier zeer ondcrfcieidene woor-
den voorafgaan: als, ik, mijns, mtj, gij, hij, zii,
u, wij , ons, hem, zich, haar, henhun, enz.
Zie hier een voorbeeld met de woorden, ik,
mijns, mij, wanneer een man fpreekt.
i, ik zelf vrnv^K met vlijt -
a. Daar