Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
<?<£' BevatfeUjk Ondermjs in de
en in het enztfd'ge uws mag plaatfen.
Het meervoudtge is weer aan het vrouwelijke
gelijk.
§. XXIX.
Nu moet nog het onderfcheid tusfchen
u en uzo aangetoond worden.
U ziet op den perjoon, of de perfonen zeiyen}
«iv 7iet op het gene" aan de perfonen toegeeigend
■wordt b V UW Meester letrt u veel goeds
Tusfchen u en uw is het/.elfde onJerfebeid als 'er
tusfchen mtj en mijn is, b- v Men l'chrijft: dat be-
hoort aan u, en dit behoort aan mij; dat is VW
goed, en dit is mijn goed
Ziet hier nog een paar voorbeelden, waar in «,•
«IV, uwe, en uwen zamen voorkomen.
Ik zeg t; de waarheid, kinderen! het is tot
uw eigen voordeel, dat gif uwe lesfen vlijtig
leert, en dit geeft aan uwen Meester groot ge-
noegen. Jk raad u, kinderen; dat gij \s\v best
doet, om in uwe jeugd God te leeren kannen en
dienen: want dit zal uwen tijdelijken en eeu-
wigen welfland bevorderen.
Waarom in deze voortleefden fomtijds uwe en
wen voorkomen, knnt gij uit het voorgaande we-
ten.
XXX.
Van de overige woordjes.
Nu konden wij nog het onderfcheiden gebruik
▼an de overige woordjes, als zt'n, zijns, zijne,
«nz. Cop de lijst §. XVII vermeld.) die uoor de
uaamvaUep verandering ondergaan, in bijzonderhe-
den