Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- én Taalkunde,
XXVIf^
Onderfcheiden gebruik van dc woorden
uw, uws , uwe, uwen, uwer.
Het gebruik van deze woerden ftaat wederom
Volmankt aan dat van een ^ eens ^ enz. gelijk. fZio'
5 XXVI ) namelijk , u\\? ^ en een , uws ^ en eens ^
u-ire en eeni , uwer en eener ^ uwen en eenen
komen in dezelRIe naamvallen en gellachten voor.
Insgeliiks is her gebru'c dezer woorden aan mtyn\
fntjns enz gcliik; uitgezondei-.l in ■ den vijfden
naamval, waar geen uw of uwe in te pas komt
Het zoo even gegevene voorbeeld , waarin het
mannelvk zelfjlandtg naamwoord meester.-
telkens voorkomt, zal d-t van zeiven doen blijken,^
wanneer men de M^oorden mijn , mtjns, enz. met
uw ^ uws ^ enz. verwisfeltrf
1. uw MEESTER LEERT u veei goeds;-u w
weester ïs een goed mAn;- uw mees-
ter wordt ook van u bemind*
2, Gij moet ^^lesskn uws meesters, (^of
de iesfen van uwen meester) hoogach--
ten.
3 aan uwen meester geh&orzaamhetd
wijzen^ en
4 uwen meester e2ren.
5. *
6. Ik wensch dat gtj van uwen meester
nog veel nut moogt trekken.
- Het vrouwelijke heeft in alle vijf naamvallen
we y en het onzijdsge uw \ behalve dat men in-
den tweeden naamval in ^t vrouwelijke ook uwer ^
en