Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
'gaai'de onderfcheiden, dewiil hier ook mijn en
rrn^fie in voorkomen, daar dit van een en eene
geen p'anTS kan hebt^en.
- Wij 7üUen hier een voorbeeld Iten volgen, waar
het ze/fjlandig naamwoord me' ster, dat man^
neltjk is, in eiken naamval voorkomt
1, mijn meester leert mij Veel goeds; —
mijn meester is een f^oed man ; — m ij m
' mefister wordt ook van mij bemind.
Ik wil de L^ SS zn mijns meesters
\ ■ lesfen van mijnen meester) hoogaek"
ten ;
3. aan mijnen ia z^sT'E.'Si gehoor zaafP'heid bC'
wsjzen en
4 mijnen meester eeren.
5. o mijn meester! wat ben ik veel aan U
verpligt /
6. Ik wensch vanmtjnt5n m^'ester nog ian^
gen tsjd voordeel te gennte i.
Waar een vrouwelijk zelfflandig naamwoord
plaats heeft; komt in alle naamvallen het woord
mijne : ten zij men mijner in den tweeden naam-
val^ veikieze.
Is er een onzijdig zelfflandig naamwoord^ dnn
komt het word mijn in ieder' naamval, of ook
wel mijns in den tweeden
Het meervoudige is hier weer aan het vrouwe-
iijke gelijk.
J. XXVIII.