Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
ï- een leerling dts v/ijtis wer< t, — en
hoorzaam is, wordt wtjzer en heter^
2. De ijver, eens leerlings (j}f van ek-
«EN leerlm^') geeft.
5. aan eenen leermeester groot genoc"
gen,
4 De meester bemint eenen leerling,
zijnen phgt betracht.
5' *
van zulk eenen leerling mag msn veel
goeds verwachten,
Is het zelfflandig naamwoord vrouwelijk ; dan
komt het woordje eene m alle 5 naamvallen te pas :
behalve dat men in den tweeden naamval ook wel
eener fchrijft.
Indien het een onzijdig zel[flandig naamwoord
is ; dan kumt in alle s n :amv=iilen het woordje eenz
't zij men in den tweeden naamv.il eens verkieze-
Voor meervoudige woordea kan het woordje
één nimmer te pas komen
Om van ^tvrouwehjke en onzijdige hier weer
nieuwe voorbeelden te geven, zal met noodig zijn.
5. XXVII.
Onderfcheiden gebruik van de woordjes
mifn^ mijns^ mijne ^ mijnen^ mijner^
Het gebruik vaw deze woordjes is volkomen aan
het voorgaande geUjk: een en mijn, eens en
mijns, eene en mijne^ eenen en miinen, eener
en mijner^ komen in dezelfde naamvallen. Do
vijfde naamval is echter iin dit geval van 't voor-
gaan-*