Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
goddelijke eer:
4. Maar ik beschouw de zon als een weU
dadig gefchenk van God, en aanbid haren
Maker,
5 *
6. Vandezon toch ontvangen mtj lichte
Wurmte en vruchtbaarheid
Is het zelfftandig naamwoord onzijdig: dan kon^t
het w o.ordje in alle 5 naamvallen voor hetzelve';
ten zii men in den tweeden nui-mval des verkieze.
Dit is bliikt^air uit het navoK-ende voorbeeld, waar
in het v oord kind^ van het onzijcige ^^cflacht, lei-
ken« voorkomt.
1. Het ktnd leert hroaj; het kind is
gehoorzaam; het kind wordt wijs en
deugdzaam
2. Dit iS het geluk van het kind {of des
kinds)
3. Aan het kind, dat zich zoo fiedrna^t,
betoont elk braaf mensch zijn welgevallen,
4. .E« m e es te r p Rij s t h et ki n d,
5. *
6. Van het kind, dat zich zoo wel k^^ijt,
mag men veel goeds verwachten.
Eindelijk, indien het zelf.bndig naamwoord meer-
voudig is; dan is het in alle na.mvallen aan het én^
kelvoudtg vrouwelijke gelijk^ in alle drie ge-
flachten.
§. XXV-
Herhaling in één voorbeeld.
Zie hier nog één voorbeeld, waar in mannelijke,
vrouwelijke, en onzijdige zelflïandige naamwoor-
den zamen voorkomen: t. w. mannelijke ^ hemel
en man; vrouwelijke ^ maan en vrouw en on-
zijdige de woorden, veld en kind.
D 5 DE