Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
gtf Bevattelijk Onderwijs in da
Is het zeljflandig naamwoord minnelijk: dan
jkomt, geliik uit de gegevene Tajel te zie,i is, in
<3en eerfts^ naamval het wojrdje de, in den twepr
den naamv.il des, of van den , in den derden,
vierden en zesden naamval den. In den vijfden
naamval komt gene dier woorden te pas. Zie dit
alles jii het ftra^s gegevene voorbeeld, 'twelk wij
hier herhalen zullen, cn het zelfftanaig mannelijlp
naamwoord Hier in pluats van God gebruiken; de-
wijl gemelle woordjes voor het woord God niet
te pas komen.
1. Dehp.erregf, ert alle dingen; d e heer.
js oneindig volmaakt ; de heer wordt
met regt geprezen.
2. De geheele aarae fs een gewrogt des h be-
ren (o/ een gewrogt van den heerO
3. Aan den heer moet elk redelijk wezen
eergeven
4. D n he t.r moeten wij verheerlijken,
5 * H er komt het woordje de niet te pas.)
6. Van den heer hebben wij al het goe-
d e
Is het zelfftandig naamwoord vrouwelijk; dan
komt in alle naamvallen het woordje de voor 't
naamwoord, behalve dat men in den tweeden
^fiaamval ook der fchrijven mag. Het volgende
voorbeeld , waar in het vrouwelijk zelfftandig
naamwoord zon telkens voorkomt, zal dit nader
ophclcieren.
ï. De zon komt op; de zon is een heerlijk
pronkjluk van Gods Alvermogen .'de zon
wordt gl(tnsrtjker !
2. De pracht der morgenzon, (o/van de
morgenzon kzn een gevoelig hart treffen.
^ Aai^qezqN bewees het heidendom eertijds
god'.