Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
Vijfde naamval.
Mannelijk* Frouwelijk, Onzijdig. Meervoudm
mijn inijne mija mijne
onze onze ons onze.
De overige woorden komen in den vijfden naam-
val nimmer te pas.
Zesde naamval.
Mannelijk*
\an den
van.eenen
van mijnen
van uwen
van zijnen
van hunnen
van haren
van wien
van dien
van welken
van onzen
van dezen
Tan genen
van denzelven
van denzelfden
van... zeiven
Vrouwelijk*
van de
van eene
van mijne
van uwe
van zijne
van hunne
van hare
van wie
van die
van welke
van onze
van deze
van gene
van dezelve
van dezelfde
vau ... zelve
Onzijdige
van het
van een
van mijn
van uw
van zijn
van hun
vnn haar
van wac
van dBC
van welk
van ons
van die
van geen
van hetzelve
van hetzelfde
van «.. zeiven
Meervoud^
van, de
van mijne
van uwe
van zijne
vHn hunne
van hare
van wie
van die
van welke
van onze
van deze
van gene
van dezelve
-vin dezelfde
van. .zeiven.
XXIV.
Van het onderfcheidene gebruik der
woorden, de^ des^ der^ den^ het.
Wanneer iemand een van deze woorden gebrui-
ken moet; ftaat hem te letten, vooreerst, of het
zelfftandig naamwoord, voor welke hetgefteld moet
worden, mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is;
en dan, in de tweede plaats, in welken naéimval
lm Yoorkonu, D 4 ^^