Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nedet landfche Spel' en Taalkunde^
( wie wie wat wie
die die dat dic
welk welke welk welke
onze onze ons onze
:} deze deze dit deze
geen gene geen gene
•) dezelve dezelve het zelve dezelve
1 deze fde dezelfde hetzelfde dvze.fde
1 • . . zelf . . . zelve ♦ . . zelf • . • zclven
Tweede naamval.
! Mannelijk.
des of
■van den
eens of
I! van ccnen
II mijns of
van mijnen
uws ot
"van uwen
zijns of
van zijnen
huns of
van hunnen
haars of
"van hircn
"wiens of
Vnn wien
diens of.
van dien
welks of
van wf Iken
onzcs of
van onzen
dezes of
van df*zen
geens of
van genen
des zelfs of
van dcnzelven
dcsze;fden of
van denzcltden
• •. zelfs of
vaa.., zelvcn
• V
Vrouwelijk, Onzijdig.
der of des of
van de
eeacr of
van eene
mijner of
van mijne
uwer of
van uwe
2ijnpr of '
van zijne
hunner of
van hunnc
harcr of
van hare
wiei of
van wie
dier of
van die
welker of
van welke
onzer of
van onze
dezer of
van deze
gener of
van gene
d^rzelver of
van dczeive
derzelfder 'of
van dezelfde
.,. zelve of
van, ..zelve
van hec
eens of
vau een
mijns of
van mijn
uws of
van uw
2 ij ris of
van zijn
huns of
van hnn
haars of
van iiaar
wiens of
van wat
diens of
van dat
welks oT
van wcllc
onzcs of
van ons.
dezes of
van dit
geens of
van geen
deszelfs of
van hetzelve
deszelfHen' of'
van he'zelfde
... zelfs of
van,,. zclven
D 3
Mjcervoui,
d r pf
\an do
mÜner of
van mijne
uwer of
van uwe
zijner of
van zijne
hunner of
van hunne
ha'er of
van h^re
wjer of
vaii wie
dier of
van die
weUer of
van welke
onzer of
van onze
dezer of
van deze
gener of
van gene
derzeiver of
van dezelve
defzclfdér'of'
van dezelve
... zelver of
van...zelvcn
Der-