Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 Bé^atttlijk Onderwijs in dó
4 TVtj. moeten god verheerlykev,
5 o GOD wat zijt gij mild en goed!
6. Van oqd hebten wij al het goede,
XXIK
Wat nu verder ce tooneti^
Na deze gronden geleg^l te hebben, kunnen wij
overg'ïanö'ii het onderichëiden gebruik van de te
vore i g'--laa woorden te doen kennen.
■ Te;l >efi einige zullen Wij" eerst cene Tafel van
^emeh e woorden, die, door de naamvallen en ge-
dachten , ver.T:dering on.'ergaan , laten vooraftr:'an ;
uit ^^ e ke t ifel men zien knn , welk woorr» in ieder
naimvil plaats hehhe: cn dan zullen wij het ö'^der-
fch tdtn ^^•b^'uik var fommige dier woorden , in
de b^izori'derhé'.iéri, nader aanwijzen, en telken»
met 'veorb&elden ophelderen,
%. XXIIL
■ • Tafel der Naamvallen in de
, woordjes, de ^ een^ mijn^ enz,
Eerfte naamval.
Meervoudm
de - . dc ..het de
een - < ''cene • ' een
mijn mijne mijn mijne
ww uwe uw uwe
, zijne zijn zijne
hun hunne hun hunne
iWr'«.;» hare haar hare
wio