Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
geven. Hier door ontvangt God dus de eer van
het fchepfel
De V er de naamval heet de Lijder niet om dat
er juist altijd een perloon door aange-'uid wordt,
die pijn lijdt; maar om dat de perfoon of zaak,
door het zelfftandig naamwoord uitgedrukt, Hjde-
/ijk is, dat is, niet werkzaam; niets ontvangende,
mets geven Je , niets doei.ce: maar voorkomt als
eene n erk/ng ondergaande , of lijdende eene wer-
king van elders b v. IVij moeten god verheer-
lijken. God lijdt of ondergaat daar door onze
verheerlijking, zonder dat Hem eenige werking
toegekend wordt.
De vijfde naamval draagt den naam van Toehoor-
der ; om dat de zelfftandigheid, door het naam-
W(00rd aangeduid, voorkomt als aangefproken of
geroepen , b. v. O god ! wat zijt gij mtld en goed ;
- Hier wordt God aangefproken, walkc hier
dan voorkomt als Toehoorder.
De zesde naamval heet de Derver, om dat de
zelfftandigheid, door hec naamwoord bedoçki, voor-
komt als iets mts fende, oï dervende, b. v. van Go»
hebhen wtj al het goede,., Hier komt God dan, als
'tM'are, voor, het goede, 'twelk wij van Hem ge-
nieten , dervende.
Laat ons nu ook nog de zoo even gegevene voor-
beelden, ter duidelijker aanwi'zing, en onderfchei-
ding van alle die genoemde naamvallen, -naast el-
kanderen plaatfen.
1. God regeert aüe dingen; god is onetndig vol-
maakt ; GOD WORDT met regt geprezen.
2. De geheele aarde is gods cewrogt, of eeM
gewrogt van god.
3 Aan god moet tik redelijk fchepfel eï» gevew;
D a 4. ^ii