Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
go Bevattelijk Onderwijs in dt
dige naamwoorden, die meervoudig zijH.
§. XXI.
Van de Naamvallen.
3- Men moet, om het onderfcheiden gébruik van
aile de te voren geplaatfte woordjes regt te ver-
ftaan , ook üc. naamvallen kennen.
De zclfïïandige naamwoorden komen niet altijd
in hetzelfde geval voor. Men fte't gemeenelijk zes
onJerlcheidene gelegenheden of gevallen, in welke
zij kunnen voorkomen, en dit noemen de Spraak-
kunstfchrijvers de zes naamvallen, [*]
De namen dier zes naamvallen zijn: i ff^erker,
2. Ei'senaaf , 3. Ontvanger, 4 Lijder, 5 Toe-
hoorder, 6. Derver Wij zullen die in het ver-
volg met de talletters 1,2,3, 4,5,6, aanduiden,
en hen den eerften, tv eeden, derden, enz. noe-
men.
Dc eerde naamval heet de Werker: om dat de
perfoon of znak, door het zclfftandig naamwoord
uitgedrukt, voorkomt, als verkende, zijnde , of
wordende . b v God regeert alle dingen Hier
komt God immers voor als werkende, namelijk re-
geerende. God \s oneindig volmaakt. Hier komt
God voor ^Is zij/ide. God wosdt met regt ge-
prezen. Hier als wordende.
Ue tweede naamval wordt de Eisennar ^moi^mè ,
om dat de perfoon of zaak, door het zelfilandig naam-
■^^■oord aangeduid, voorkonn als eigenaar van iets
b. v. De geheele aarde is gods gewrogt, of een
gewragt van god.
De ileriie naamval noemt men Ontvanger; om
dnt de perfoon of zaak. door het zelfllindig naam-
woord uitgedrukt, voorkomt als iets ontvangende,
b. v. j^an god moet al liet redelijk fchepfel eer
De Heer P. \V ei l a nd'ftelt maar vier naamvallen: de
terflt cn vijfje worden dan a!s écn naamval aangemerkt, /
en de derde en zesde insgolijki,