Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde, 49
§. XX.
»
Gebruik van de woordjes, Ay, ztji
het, hem, en haar.
Zoo dra ir.en weet, of een woord mannelijk^
> Vrouw elijk, of onzijdig is; kan men het onderfcliei-
j den gebruik van de woordjes
^'j t i fi^fi hem en haar
gemakkelijk leeren kennen. ItiJ en hem gebruikt
men in plaats van mannelijke zelfft ndige naam-
woorden. b. V. De woorden Leermeester en brief
zijn beide mannelijk: dus fpreekt of fchrijft men
dan van eenen Leermeester: m] is een gosd mhn ;
^t is HEM tot bltjdjchap 4 wanneer zijne leerlin-
gen vorderingen maken. InsgeU ks zegt men van
eenen brief: hi; ligt gereed; tk zal hëm terflond
aan mijnen vriend verzenden.
Ztj en haar gebruikt men in plaats van vrouwe-
lijke zelflïandige naamwoorden. Men zegt dus van
eene vrouw : ^ij is verflandigi bevallig, en deugd-
zaam , e«* daarom moet elk haar beminnen en
achten. Het woord zon is intgelijks vrouwelijk 3
bij gevolg fchrijft men: zij gaat prachtig onder ,
ik befchouw haar met verrukking !
't Woordje het gebruikt men in plaats van een
onzijdig naamwoord, b. v. J{.ind is onzijdig; dus
fchrijft men d»n: het leert voortreffelijk: ik zif
het met genoegen de les opzeggen. Insgelijks vari
een bosch fprefcende< dat mede onzijdig is, zegt
men, het is zeer bekoorlijk; ik Verkies heï
dikwerf tot mijne wandelplaats.
in het meervoudige gebraikt meri het woordje
ztj'm alle drie geflachten; — en hnar gebruikt
feeri insgelijks in plaats vari vrouwelijke zeliftafi-'
ö «lig«'