Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
ke maan ^ een bekoorlijk veld ^ een hou ia
r ij k bosch, en de ziels trelknde tomen
van den lieven nachtegaal^ kunnen een g z^
v o e M g hart, ^£?^godverheerlijkende aan~
doeningen opwekken.
§. XIX.
Van de geflachten der zelfflandigè
naamwoorden,
2. Men moet weten, van v^elk geflacht een zelP
ftandig naamwoord is, dat ons voorkomt. Er zijn
/irie onderfcheiden geflachten der zelfftandige naam-
woorden; het mannelijke^ het vrouwelijke ^ en
het onzijdige. Eik zelfftandig naamwoord behoort
doorgaans tot een van deze geflachten.
Om te weten of een mannelijk ^ vrou-
welijk^ of onzijdig ïs, is eene geßachtlijst van de
meeste naamwoorden noodig; om dat wij meest uit
het ftandvastige gebruik ontdekken moeten, tot welk:
van deze geOachten een zelfftandig naamwoord be-
hoort.
Daar zijn echter ook eenige algemeane regels of
kenmerken, waaruit men van een groot deel woor-
den, de geflachten weten kan. Men zie dezelve
bij van bolhuis Spraakk. bl 17—21.
§. XX.
Dc htstQ geflacbtlljst ^uït het gebruik opgemaakt, en door
voorbeelden bevestigd, heeft A. Kluit , daar van gege-
ven, in den zesden druk, te Lcyden 1783. Een leer-
ling, die vorderingen begeert te maken, kan daar toe
dagelijks bij dc hand hebben eene beknopte lijst van de
gebruiklijkfte woorden,waar van hetgeflacht llechts aan-
gewezen wordt, welke door vaw Bolhuis gegeven is,
achter zijne vkrde iiicgave van K. Stijl, aanUid'ing tot
de kennis der Ned^rd* taal ^ tc Grontns^n 1802, èij Oom-
kens.