Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
I k bied hier geene regelmatige Spraakkunst
aan. Wij hebben toch de Nederduitfcht
Spraakkunst van L. van Bolhuis, door de
Maatfchappij tot Nut van ^t Algemeen be-
kroond.
Ook bied ik geene Rudimenta aan , indien
men hier door, niet in een' algemeenen zin,
verftaat, een eenvoudig taalkundig onderwijs
voor eerstbeginnenden; maar meer bepaald,
ecne verkorte regelmatige Grammatica of
Spraakkunst.
Ik geef een Speh en Taalkundig onderwijs
voor de fchooljeugd. Mijn doelwit was, om ,
in een Schoolboekje ^ de noodigfte beginfelen
onzer Nederlandfche Spel- en Taalkunde op
eene eenvoudiger en bevattelijker wijze voor
te dragen, dan in eene meer regelmatige
Spraakkunst gefchieden kan.
Al Ik