Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde, 47,
;.. zelf, ... zelfs , ... zelve, ... zeiven, ... zeiver
Om het onderfcheyen gebruik van alle deze woor-
den grondig te verdaan, moet men vooraf de volgen-
de rrie dingen noodzakelijk weten.
1. V/at zeltflatiJige naamwoorden zijn ;
2. tot welk geflacht ieder zelfftandig naamwooriJ
behoort;
3. in welken naamval het voorkomt.
s. XVIII.
I. Men moet weten, wat een zelfflandig
naamwoord is.
Een zelfflandig naamwoord is zulk een woord *
waar mede men perfonen of zaken benoemt, als
man. vrouw, kind, hemel, aarde, water, ze-
gen, waarheid, gemk,en7,. in 'tkort, alles water
is, en eenen naam draagt, daar van is die naam
een zelfjlandig naamwoord.
Men noemt zulke woorden zelfjtandige naamwoor-
den , om dat men er perfonen, of dingen, die op
zichzelven bejtaan, of als zoodanig aangemerkt
worden, door benoemt: in onderfcheiding van
bijvoegehjke naamwoorden, die men btj de zelf"
ftandig* voegt, om er den aard, of de hoe-
danigheid van een perfoon of ding door aan te wij-
zen, b. v. ver ftandig, deugdzaam, braaf, hel-
der, vruchtbaar, frisch, enz als een verftan-
dig man, eene deugdzame vrouw , een braaf kmd,
de heldere hemel, de vruchtbare aarde, frisch
water.
De btjvoegelijke naamwoorden kunnen fomtijds
veel klem en lieraad aan eene rede bijzetten , indien
zij juist geko-/;en , en wel gepla itst zijn; b. v het
T1NTELENDE , de zilverblan-
k e