Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
In een ander geval komt achter ieder van dÏQ
■woorden ï'tle lettergreep b. v In Noachs ^r-
l:e was veel ruimte: zij was van hoogte, wijd-
te, brecdte, en dus van grootte juist van pas.
In het la,itlle geval mag men zoo min groote fchrij-
ven als hooge ^ wijde ^ breede: de lettergreep te ^
iTJoet in het zelfde geval, zöo wel achter groot
:?ijn, als achter hoog^ '^^fjdj breed: waar door dan
1700^ hoogte, breed breedte, wijd wijdte, en
^root ook grootte wordt.
% xvir.
Men moet hergebruik van eenige woordjesj
en een en ander taal-eigen kennen.
Indien men onze Nederlandfche taal zuiver wil
Jeeren fchrijven, dan is het noodzakelijk, dat men
het onderfcheiden gebruik kent van de navolgende
woorden:
Hij, zij , het, hem , haar;
de, des, der, den, het;
een , eens, eene, eenen , eener;
mijn, mijns, mijne, mijnen, mijner5
uw , uws, uwe, uwen , uwer;
zijn, zijns, zijne, zijnen, zijner;
hun, huns, hunne, hunnen, hunner;
haar, haars, hare, haren, harer;
wie, wiens, wier, wien, wat,
die, diens, dier, dien , dat;
welk, welks, welke, welken, welker;
ons, onzes,'onze, onzen, onzer;
deze, dezes, dezen, dezer, dit;
geen , geens, gene, genen , gener;
fciezelve, des-zelfs, denzelven, derzelver ,het zelve;
dezelfde, deszelfden, denzelfden, derzelfder, het-
zelfde; . . zelf-