Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
achtede) Gods gunst niet ^
wij versmaadden oj verachtten Qn plaats van
verachteden) die niet.
En hier door wordt dan dd en tt in die woorden
noodzakelijk.
Nog eens. Als iemand fchrijft
men versmade en verachte mij;
dan duidt dit geen verhaal aan, van het gene hem
overgekomen is; maar 't geeft eene toelating te
kennen ; als of hij zeide : tk geej er vrijheid toe;
men versmade en verachte mij maar\ indten
men dte Jhoodheid goedvindt.-
Doch indien iemand fchrijft
men versmaadde en verachtte ipf ver achtede)
mij',
dan duidt het aan, dat dit dadelijke reeds omtrent
hem gebeurd is. C*)
Dus is groote en grootte ook zeer onderfcheiden,
Men fchrijft b. v.
Noachs j]rke was ruim , wijd , breed , en
GROOT genoeg voor de fchepjelen, die er in ge^
borgen moesten worden.
In
(»^ï Spraakkunftenaars zouden het dus uitdrukken: wanneer
de werkwoorden in den eerflen perfoon , Tof mee het
woordje ik vooraan, in den tegenwoordigen tijd, ecnc
ii of ï in hec einde hebben, dan wordt die ti of r in het
onvolmaakt verledene verdubbeld; indien de werkwoor-
djcn dan geene andere klinklecter aannemen , b, v.i'fc mijd.
Ik Mij'DDE; ik tracht, ik trachtte.