Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
§ XVI.
Van de fpelling met dd en tt^
Men bedoelt niet de fpelling met dd en tt in de
meervoudige woorden hadden, wedden, vatten,
zitten, die in 't meervoudige den korten klank van
't enkelvoudige had, wed, vat, zit, behouden, e.n
waar door dan de verdubbeling dier medeklinkers
veroorzaakt wordt: maar in zulke woorden, die in
het meervoudige anders maar ééne d oi t hebben,
als fpoeden, \erfmaden, verachten, betrachten-,
welke dan fomtijds dd of tt bekomen, jals men er
door aanduiden wil, dat de daad of werkzaamheid,
die zij te kennen geven, reeds voorbij is.
Hfet volgende voorbeeld zal dit nader ophelderen.
Als men fchrijft:
Ik VEREER God, en smaak zijne gunst,
ik VERSMAAD noch veracht zijne gunst niet,
of
wij vekeeren God, en smaken zijne gunst,
■wij versmaden en verachten zijne gunst met-,
dan weet elk oplettende, dat men dit van het te-
genwoordige verflaan moet.
Maar fchrijft men:
Ik vereerde God, en smaakte zijne gunst,
■wij vereerden God, en smaakten zijne gunst
dan weet men, dat dit van ,het verledene te ver-
ftaan zij. Hier uit volgt, dat men, in het zelfde
geval, ook in ''tverledene fchrijven moet.
Ik. virsmaadde of verachtte (In pl»ats vau ver,
ach.