Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
ik wordt bidt, ik werd bidt; ik ben of xv<is
bidt, is louter onzin, In tegendeel, ik word gebe-*-^:
den; ik werd gebeden; tk ben oï was gebeden
Cb v. om eene aalmoes) is eene verftaanbare taal.
Dus moet dan in dit geval, het woord bemind met
d eindigen.
Men beproeve die verwisfeling in alle de overige
aangehaalde gevallen, en het zal even duidelijk bli]-
ken , dat hier geen bidt ^ maar wel gebeden , in een
goeden zin, gebruikt kan worden, waaruit men
dan veilig beüuiten mag, dat het woord bemind in
zulke volzinnen ook telkens ecne d in het emde
moet hebben. Nog eens. Wanneer gij 'chri^ven
moest: /;;/ bemint zijnen vriend^ en in twijfel
waart, of het woürd bemint hier d of t moest heb-
ben : zoo zou de verwisfeling met biat of gebeden
dit insgelijks terflond beflisfen: gij zou± voert be-
merken, dat het niet met d, maar met t moest ein-
digen , war.t hij bidt zijnen vriend, heeft eenen
goeden zin; maar hij gebeden vriend is
Weer onzin.
Men zou, in plaats van bidt en gebeden, ook
foms andere woorden kunnen nemen; b. v. loopt^w
g^ioopen; leest en gelezen. - Dc verwisfelinjj
zal maar dienen, om ons het meer onbekende, met
het gene ons bekend is, te doen vergelijken ; om
dasr door tot een fpocdig begrip van zakente komen.
Doch men houde altijd ip 'toog, het gene vm) in
het begin, van deze § aanmerkten, dat de werk-
woorden, die achter zich geen uitgang van de,det^
of den dulden, nimmer met d eindigen: want al
fchrijven wij: men bemtnt w/y , met cene^?, en
hce]t mij bemind, met d\ zoo geeft dit echter met
de woox^Qn verwacht, betracht onderfclieid:
men fchrijft zoo w^el men heejt nttj verwacht r 2\s
men verwacht mij; om dat zulke woorden de t
altijd tot eene wezenlijke letter hebben, volgens
bladz. 32.
§ XVL