Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
met d fluit, is, om dat dezelve, wanneer men op
eene andere wijze in het verledene fpreekt, de br^
voegfels de^detoï den bekomen, welke met d be-
ginnen. Men fchrijft dan:
ik beschaafde mijn verßandy
— verbeterde mijn hart, en
— bevorderde dus mijn geluk ;
gij beschaafdet uw verßand'j
— verbeteedet uw hart ^ en
— bevorderdet dus uw waar helang\
hij beschaafde zijn verfland^
— verbeterde zijn hart,,en
— bevorderde dus zijn geluk;
zij beschaafde haar verftand^
— verbeterde haar hart, en
— bevorderde haar geluk;
wij beschaafden ons verßand^
'— verbeterden ons hart^ en
— bevorderden dus ons geluk.
Zoo ook beschaafde menfchen; verbe-
terde harten^ enz.
Uit de gegevene voorbeelden, gij hefchaafdet ^
gij verbeterdet^ gij bevorderdet, ziet men nu
ook, in welk geval fommijje woorden de lettergreep
det in het einde bekomen.
Nu ftaat ons nog even aan te wijzen, in welk
geval fommige werkwoorden met de lettergreep
^et moeten eindigen, als maaktet, enz,
C Wij
Spraakkunftenaars noemen deze vviize van iprckcn, luC
onpolmaakï verledene, Zii ftcllcn drieërlei verleden tijd:
t- een* volmaakt verleden tijd; uiige-'rukc door Ir^t woord-
je heb of hebt: 2 een' dan v*limakt verleden liid,
uitgedrukt door het woordje had of hadt: 3. een onvol*
maakt verleden tijd; wanneer er geene van die woordjes
bij gebruikt worden. Zie yaw Kgmurs, blaU^, 54-