Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
Ik wordy werd^ ben^ of was bemind ,
^ij wordt j werdty zijt^ of waart beï/ind;
hij ^ zij j of msn wordt ^ werd^ ts of was bemind ;
•wij worden y werden^ ^^jn^ of waren bemind;
ik zou^ oïzaly gij zoiidt of zult bemind worden-^
2/7, of men zou of zal bemind worden'^
tvij of zij zouden of zullen bemind worden ,
doch alleen om onze beminnelijke hoedanigheden.
Hier ziet men dus, dat de bemind wordende per-
fonen, niet als werkzaam als lijdelijk voor-
komen; als \an anderen bemind.
In de tweede plaats vereifchcn zulke woorden
eene d in het einde, wanneer er perfonen in eene
rede voorkot-nen, als iets gewerkt hebbende^ zoo
dat hun werk reeJs verrigt is.
Wij willen dat nader aantoonen, en de woorden
befchaafd y verbeterdy en bevorderd^ tot voorbeel-
den nemen.
IK HEB
CJj HFBT oj HAOT
h!j heeft i?/ h a d
zij heeft of HAD
of HKD mijn verftand
•--mijn hart —
mijn geluk —
uw verfland
uw hart •—
uw geluk —
zün verfland
zijn hart —
zijn geluk —
haar verfland
haar hart —
haar geluk -
wij hebben omhadden ons Verfland
—----ons hart —
—----ons geluk —
beschaa fd,
verbeterd,
bevorderd,
beschaafd,
ve rbeterd,
bevorderd ,
beschaafd,
verbkterd,
bevorderd,
beschaafd,
VERBETERD,
bevorderd,
beschaafd,
verbeterd,
bevokderd.
De reden nu, -waarom men dit foort van woor-
den, in genoemde gevallen, niet met cene t maar
mtt