Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
verwacht verpligt bevrucht
verzacht verdicht • beftraft
Want men kan nimmer, in goed Neêrduitsch, fchrij-
ven : betrachde, betrachdet of betrachden , ——
maar wel betrachte, betrachtet, betrachten.
Met Avoorden, die fomtijds de, det, of den tot
een toevoegfel belcomen , is het anders gele-
gen; b. v.
befchaaft vereert verdeelt
verbetert voltooit gewent
bevordert verzuimt befchaamt
bemint verandert bekeert.
Deze, en meer zulke woorden, moeten fomtijds.
met t in het einde gefchreven worden; gelijk wij
in de voorgaande afdeeling aantoonden, in de voor-
beelden , gtj , hij , zij, of men leest, enz. In zul-
ke gevallen fchrijft men: cij beschaaft uw ver-
band, verbetert «iv hart, bevordert uw ge-
luk: of kinderen! bfschaaft «iv ver/land, verbe-
tert «iv hart, bevordert uw geluk enz. In welke ge-
vallen er perfonen voorkomen, als iets werken-
de of tot werken aangefpoord wordende.
Maar alle zulke woorden vorderen fomtijds ook ee-
ne d in het einde; als befchsajd, verbeterd, be^
vor der d, bemind enz.
Vooreerst, als er perfonen voorkomen, niet
als werkende, maar als bewerkt wordende^
bewerkt zijnde, of bewerkt zullende worden^
zoo dat zij daar onder, als 'tware lijdelijk zijn ,
Wij zullen dit nader ophelderen, en, kortheids-
halve , alleen het woord bemind tot een voorbeeW
ftellen; waar door men de overige dan van zelve»
verftaat.
C 4 Ä