Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
Evea zoo wel moet daa de t komen achter aan
de volgende werkwoorden, die anders met ^ cin-
fliigen, namelijk.
Geliefde Kinderen!
bidt God gedurig aan;
b e l ij d t uwe misdaden voor Hem ;
HOUDT vrede met alie menfchen;
mijdt ^ile zonden;
strij dt zelfs tegen uwe- hemindfle zondenj
wordt niet Ugt boos ;
verleidt niemand tot ondeugd;
3ESTEEDT w^cn tijd "i^el.
Zoo gij dit nu wel begrepen hebt, dan kunt gij
ook de navolgende vragen gcmsikelijk beantwoor-
den.
i. Pf. 25. 2. in rijm, ft^at: Heer ai ! maak mij
'we wegen ^ waarom niet maakf^
a Pf. ïoo: t. ftaat: juich, aarde-, juicht alom
den Heer, Waarom vindt men hier eerst juich,
zonder t^ en' dan juicht met eene
3 Waarom ftaat er Pf '03: i. loof, loof den
Heer , mijn ziei^- en vs. u. l o 0 F x , looft
den Heer ^ gij zijne legerfchaaren}^
§. XV.
Van de werkwoorden die dan eens n«et eene
t^ en dan weêr met cchc d eindigen.
Alle werkwoorden, die geen bijvoegfel vnn de^
det^oïden dulden kunnen, moeten nimmer met
d eindigen; als,
i3etrachï; verlicht verlost
ver^