Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
vloek, zweer, lieg Cft laster fit et;
g a naarflig ter Jchool-,
LEER vlijtig uwe lesfen\ met één woord^
LEEF vroom.
Dus moet men dan ook, m het zelfde geval,
namelijk als men één perfoon aanfpreekt, de werk-
woorden, die met d eindigen, zonder t in het ein-
de fchrijven, b. v.
O KIND!
bid God dïkwerj aan;
BELIJD uwe zonden voor Hem;
houd vrede met elk;
MIJD alle kwaad
STRIJD zelfs tegen uwe lief/Ie zonden-^
word niet ligt toornig;
VERLEID niemand tot het kwade ;
BESTEED uwen tijd nuttige
Doch wanneer men meer dan één perjoon aan-
fpreekt; dan moeten, in de genoemde gevallen,
alle die werkwoorden met eene t fluiten, aldus:
Lieve Kinderen!
gedenkt aan uwen Schepper;
leest dikwerf in den Bijbel;
eert uwe Ouders en Meesters;
w E e s t hun onderdanig ;
bemint uwe medemenfchen ;
DOET aan ieder wel;
GEEFT mildeltjk aan behoeftigen;
vloekt, zweert, liegt o/ lastert niet'^
gaat vlijtig terfchool\
leert naarjlig uwe lesfen: in ^tkort\
LEEFT ^odsdien/lig en deugdzaam ^
C 3 E'