Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r^ -
35 .' Bevattelijk Onderwijs in de
Tii}., zij, óf men belijdt, — bidt, — mijdt ,Jtrijdt
enz. De, t moet weêr zoo wel achter de d in
de laatfte als. achter eene s, e, of k in de ecrst-
gemelde woorden
Volgens het gene te voren aangemerkt is, kan
men Ichrijven, als reeds gebeurd zijnde: .
IK SPRAK dikwerf van nuttige dingen: dus ook
IK HAD daar veel voordeel van-
De woordjes fprak en had moeten hier beide
zonder t gefchreven worden: om dat men van zich
%elven iets getuigt.
Maar fpreekt men, in zulk een geval, tot leen'
ander', dan vorderen de werkwoorden weer eene
t; men fchrijft dan:
gij spraakt dikwerf van nuttige dingen, en
Cl' HADT daar veel voordeel van. Beide werk-
woorden met t in 't einde.
Insgelijks, h ij, z ij, of ui t> sprak veel van
nuttige dingen-, dus ook: hij, zij, oj men
HAD daar veel voordeel van.
In de navolgende gevallen, moet men de werk-
woorden zonder t in 'teinde fchrijven; om dat
men daar tot èén perfoon Jpreekt.
o Kind!
GEDENK aan uwen Schepper;
LEES veel tn de H. Schrift;
EER uwe Ouders en Meesters;
tvees hun gehoorzaam-,
doe aan eik wél'-,
GEÈE mild aan de armen;
VLOEK,