Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
iK MIJD zorgvuldig alle gelegenheid'tot zonde;.
IK STRIJD zelfs tegen mijne boezemzonde»;
iir houd veel van goede boeken te lezen;
ik b tsteed mijnen tijd dan nuttig; want
IK WORD daar door wijzer en beter.
In de volgende volzinnen zegt men tot *nde'
ren, dat zij tegenwoordig iets doen; daarom moeten
de werkwoorden dan ook met t eindigen,
gij vreest God eerbiedig',
gij leest 's morgens in de H. fchrift;
gij doet echter eerst uw morgengebed ^
g)j maakt u nog vaak aan overtreding fchuldig\
gij /zoekt daar over bij God vergeving;
GIJ STREEFT.naar meer volmaaktheid;
gij bemint 'dus UW Waar belang.
De volgende werkwoorden, die anders met d
eindigden ^ moeten dus even zoo wel eene t in het
einde hebben als de evengenoemde; om dat zij in
het zelfde geval voorkomen. ■
gij belijdt uwe zonden voor God;
gij bidt Hem om vergeving ;
gij mijdt zorgvuldig aUe aanleiding tot zonde
gij strijdt zelfs tegen uwe boezemzonden ;
gij houdt veel van goede boeken te lezen^;
GIJ BESTEEDT dus uwen tijd nuttig; want
GIJ AVORDT hier door wijzer en beter.
Op gelij'ce wijze vorderen de werkwoorden, ia
gemelde voorbeelden, eene t in het einde, wanneet
men, in plaats van het woordje gij, de woordjes,
hij, zij, of men voor de werkwoorden plaatst: dad
fchrijft men: hij leest —doet, — maakt; — zij of
tnen leest, — doet, — maakt, enz. bij gevolg ook;
Ca h^