Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
•v.er zoekt, of aan meer dan een" iets gebiedt; dan
■vorderen de werkwoorden altijd eene t in het ein-
de. J3.- y.,.....
. a KiisPERENl LtEST en noT Jleeds.
. ' XIV.
Nadere opheldering van de fpelling met dt,
door nieuwe voorbeelden.
Om alle mogelijke duidelijkheid aan het voorgaan-
de toe te brengen, willen wij hatzelve nog met
nieuwe voorbeelden , waar in meer werkwoorden
voorkomen, ophelderen.
Volgens het gene wij in de vorige afdeeling
hebben aangewezen , moeten de volgende werk-
woordon zonder t in het einde gefpeld worden:
dewiil men daar van zichzeJven getuigt, dat mea
tegenwoordig iets doet.
3K VREES God eerbiedig;
3K LIES 's morgens in den Bijbel;^
IK doe ec/ifer eerst mijn morgengebed;
IK MAAK mtj gedurig aan overtreding fchuldig ;
ak zoek bij God vergeving van mijne zonden;
ik streef naar meer volmaaktheid,
ik bemin dus mtjn waar geluk.
Bijgevolg moet men de navolgende werkwoor-
den, in het zelfde geval, ook zonder t in het ein-
de fchrijven: want of die met d eindigïn ot met
eene andce letter, gelijk de voorgaande, dit maakt
geen onderfcheid. iVlen fchrijve dan:
IK BELIJD mijne zonden voor God;
zji bid llem om vergeving van dezelve;