Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
dige ook van zichzelven: ik tracht naar wijS'
heid: ik zit te lezen.
Moeten de vi^erkwoorden doorgaans zonder t
in het einde gefchreven worden, wanneer men
van zichzelven getuigt, dat men tegenwoordig
iets werkt; anders is het er mede gelegen, wan-
neer men van anderen getuigt of verhaalt j dat zij
tegenwoordig iets doen: dan moeten de werk-
woorcien noodzakelijk met t in het einde fluitert.
Men fchrijft dus:
cTj LEEST en BIDT veeltijdi
hij leest en bidt---
z ij leest en bidt -
men leest en bidt -
Maar wanneer men eene werking of daad ver-
haalt, die reeds bedreven is ; dan komt de i
doorgaans alleen achter werkwoorden, waar made
men den perfoon, of de perfonen, lijnregt aan-
fpreekt, met het woordje gij of gijlieden; ach-
ter de overige niet. b, v.
ik las en bad dikwerf
gij laast en baladt -
hij las e« bad -
zij las f« bad --
men las en bad ■
Verder. Wanneer men van SSn* perfoon iets
verzoekt, of aan één' iers gebiedt, dan moet er
dcorpaans geene t achter de werkwoorden.
Men moet dan fchrijven:
o kind! lees en bjdßeeds.
Doch als men van meer dan een' perfoon iets
C ver'