Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 Bevattelijk Onderwijs 'in de
het einde met dt gefpeld moeten worden.
Oudtijds fpelde men Godt, broodt, handt,
hondt, jlaat, ktndt, enz. met dt Dit is geheel
verkeerd; om dat het geene werkwoorden zijn«
maar zeij'flandige naamwoorden, waar van in het
vervolg zal gehandeld worden.
Om nu grond:g te weten, wanneer fommige
werkwoorden dt in het eindi moeten hebben ; zoo
let aandachtig op het volgende:
Het is bekend, dat da werkwoorden, in het ge-
meen , fomtijds eene t in het einde moeten hebben,
en fomtijds niet. Dus zal elk gemakkelijk begrij-
pen, wanneer men het werkwoord lees zonder t,
en wanneer leest met eene t, fchrijven moet Nu
is het even zoo gelegen met het werkwoord bid.
\Vij zullen deze beide werkwoorden lees en bid,
in de nadere aanwijzing dus, telkens tot een voor-
beeld ftüllen.
Als men lees, zonder t fchrijft; dan moet men ,
in het zelfde geval, ook bid zonder t fchrijven :
en fchrijft men leest met eene t, dan moet men,
in hetzelfde geval, ook bidt met t fluiten: de t
moet dan even zoo wel achter de d in btdt, als
achter de ^ in leest komen:
Wij zullen dit nog wat nader in de bijzonderhe-
den aanwijzen.
Wanneer men van zich zeiven getuigt, dat men
tegenwoordig iets doet oj werkt, dan moeten de
werkwoorden geene t acmer aan hebben. Dus
fchrijft men dan:
iklees en bid dagelijks.
Dit heeft echter eenige, weinige uitzondering;
nameli k als het werkwoorden zijn , die de t al-
lijd, en tot eene wezenliike letter hebben; als
Pracht r-zit, enz, aan fchrijft men inhetiegenwoor-
Qige