Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde, 31
en de h tot de volgende; als Jchaap-herder.
Woorden, die wel uit andere talen oorrpronkelijk
zijn, maar echter in onze taal het burgerregt ver-
kregen hebben , of in dezelve ingelijfd zijn, voor-
den meestal ook naar het Nederduitfche taaieigen
gefpeld; als profeet, predikant, diaken, kanaal',
en niet propheet, predicant, diacon, canaal.
s XIII.
Van de fpelling met dt.
De Spraakkunftenaars onderfcheiden alle de woor-
den van onze tail in tienderlei foorten C*).
Onder die foorten is er dus een, die men werk-
woorden noemt; dat is, zulke woorden, waardoor
men eene werkzaamheid, daad, of bedrijf, uit-
drukt of benoemt: b. v. als iemand zegt: /^lees
««BID dagelijks f dan zijn lees en bid werk-
I -woorden, om dat zij eene werking aanduiden:
want lezen en bidden zijn werkzaamheden of
bedrijven. ^
Nu moet men weten, dat het alleen fommige
werkwoorden zijn, die, in eentge gevallen, in
het
(»Deze tien foerten zijn :
i Zelfftandige Naamwoorden;
s. Lidwoorden;
3. Bijvoegelijkc Naamwoorden;
4. Voornaamwoorden;
5. Werkwoorden.
6. Deelwoorden;
7. Bijwoorden;
8. Voorzctfcls;
9. Voegwoorden.
jo Tusfchenwerpfels.
Zie de bekroonde Spraakkunst van L. van Bolhuis, bladz.
12—IS.