Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
hebben, b. v. in Grammatica: maar als er een
klinkletter op ti volgt; dan moeten deze letters als
tji uitgefproken worden. 2iet dit in de navolgende
woorden ; rn welke,
nationaal
adminiftratie
concordantie
alliantie
obligatie
fatisfaflïe
fortificatie
ariftocrarie
navigatie
Titla
is als
naatfionaal
adminiftraatfie
konkordantfie
alliantfie
obligaatfie
fatisf'akfie
fortifikaatfie
ariftokraatfie
navignatfie
Tietfia.
Deze regel heeft echter eenige uitzondering: te
■weten, wanneer er eene j voor ti komt, b v. in
questie; dan behouden ti den klank, dien zij ook
in het Neêrduitsch hebben.
Nog moet men weten, dat tie maar ééne letter-
greep uitmaakt: dus moet men, b. v. niet no-ti-ti-e
fpellen; maar no-ti-tie.
PH.
Ph wordt in vreemde woorden als ƒ uitgefpro-
ken: dus khnkt.
Ophir als ofir
fephir — fefir
Pamph^lia — Pamfilia
apoftrooph als apoftroof
Philadelphia— Piladelfia
Phantafie — fantafie.
In zuiver Neerlandfche woorden , als fchaap-
herder, fnapheian , enz. heeft dit geene plaats; om
dat hier in de ph niet bij eikanderen tot eene let-
tergreep behooren; maar de p tot de voorgaande,
en