Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
Qil'ntilianus gelijk Kwintili»nus
quidam --kwi.iam
queftie ---kweftie
quaJrant --kwadraat
quispeldoor ---kwispeldoor,
In Nederlandfche woorden, als kwetfen, kwel-
len, kwaad enz. mag men nimmer qit gebruiken:
dan fpelt men zulke woorden altijd met kw.
Van de x.
De X klinkt als ks. Men fpelt er de volgende
vreemde woorden mede:
Xerxes exempel exercitie
Xenocrates extract expres
Xantippe executie annex.
In onze taal komt deze fcherpe klank alleen te
pas in het mtdden of einde van eenige woorden
of lettergrepen, en nimmer in het begin Wij moe-
ten in zulke woorden geene x. maar altijd de Ne-
derduitfche letters ks gebruiken ; en fchrijven \
flinks ftraks blikfem kookfel
fluks fiks dekfcl fpceklel.
%. XII.
Van ti en ph in vreemde woorden.
TI.
Wanneer op de ti een medeklinker volgt; dan
behouden zij den klank, dien zij ook in onze taal
heb-