Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
om is het noodig, dat men haren regten klank ook
naauwkeurig wete
Van de c.
De c wordt fomtijds als k, en fomtijds als J uit-
gefproken. Als f, wanreer er een van deze drie
zeltklinkers op volgt, t. w. de «, of y. Leest
dus:
cederen als federen
cereinonien — feremonien
cenfureeren — fenfureeren
Cicero — Sifero
civil als fiviel
Cyrillus — Sinllus
Cyrus — Sirus
Cyprianus— Siprianus.
Gij ziet dus uit de laatfte woorden, dat de let-
ter ƒ, in vreemde woorden, den khnk van i heeft.
Indien de c voor de klinkletters a, o, u, of
voor de medeklinkers /, «, r, komt; dan heeft zij
altijd den klank, dien de k in Nederlandfche woor-
den heeft. . Men leest dus,
Carthago als Karthago
Colléga — Kolléga
Cupido — Kupido
Chudius als Klaudius
Cnidus — Knidus
crediteren — krediteren
Ook wordt de c in vreemde woorden als k uit-
gefproken, wanneer dezelve voor eene t op het
einde vaa eene lettergreep komt. Dus is,
direft gelijk direkt
defeä - defekt
traäaat'- traktaat
contraa als contrakt
adjunft — adjunkt
viäorie — viktoiie.
Van de q.
Wanneer de ^ in vreemde woorden voorkomt,
dan is zij meest altijd met eene « verzel.-l; en dan
hebben qu dea klank van kW. Dus is,
Quin-