Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
meervoudige d o^ g vereifchen, ook met d oï g
fluit, doet men echter zoo niet met woorden, die
in 't meervoudige een v of z vorderen: men eindigt
zulke enkelvoudige woorden altijd met ƒ of j; om
dat de v en z te zacht van klank zijn, om er eenig
woord mede le lluiten.
Dus fchrijft men in het
Enkelv. en Meerv, Enkelv. en Meerv.
loof, — loven ■ haas, — hazen
doof. — dooven gans, — ganzen
braaf. — braven lees, — lezen
wijf. — wijven muis, — muizen
druif. druiven hals. — halzen
fnuif. — fiiuiven. huis, —- huizen
Men gebruikt ook de./'in de woorden bloeifel,
beginfel, tootfel, fchepfe!, voedfel, baljem , blik-
Jem, en alle dieyè/, oïfem in he. einde hebben;
om dat de z in die uitgangen te liap van klauk is :
voorts fpelt men om die reden ook de woorden:
danjen, Jchanfen, plaatfen, kwetfen met f.
§. XI.
Van de Uitheemfche letteren
en hare uitfpraak.
De c, afzonderlijk zonder h, en de ^ en x, zijn
eigenlijk geene zuiver Nederlandfche letters; maar
behooren tot andere talen: derhalve moet men de-
ze letteren in zuiver Nederduitfche woorden ook
niet gebruiken: maar alleen in zulke woorden, die
uit vreemde talen genomen zijn.
Om dat nu zulke onduitfche woorden, tot onifie-
ring van onze Moederfpraak, in fommige Neder-
landfche Gefchriften , nog dikwerf voorkomen; daar-
om