Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
Eindelijk kan men, door eene oordeelkundige
plaatfing van g of ch, vele woorden, die, of ge-
heel , of bijna gelijkluidende zijn , doch zeer vcr-
fchillende in beteekenis, duidelijk van eikanderen
onderfcheiden; als
tocht, dien de wind veroorzaakt, van
togt, eene reis b. v. Indien gij eene t o g t met de
trekfchuit doet, dan moet gij u voor tocht
■wachten, tndien gij bezweet zijt:
nog, tot hier toe, en
noch, eene ontkenning b v. nog leeft gij; ras
kunt gij ßerven; en dan zal er noch tijd,
noch middel ztjn ter uwer verbetering.
Voor noch met ch, kan men meestal het woord
geen fchrijven: zoo als uit dezen volzin blijkt.
Verder onderfcheidt men,
doch, dat zoo veel is als maar, van
ilog , of dogge, een hond :
licht, dat fchijnfel geeft, van
ligt, waar van liggen komt:
wicht, een kind, van
wigt, of gewigt, om iets te wegen:
dichter, een poëet, van
digter, of nader bij:
lach, waar van lagchen komt, van
lag , dat met liggen overeenkomst heeft:
gefacht, familie, van
geßagt, dat tot ßagten van beesten betrekking
heeft.
S. X.
Uitzondering van den te voren gemelden
regel, ten aanzien van de v en 2.
Offchoon men enkelvoudige woorden, die in 't
meer-