Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
dert de welluidendheid de k
De CH gebruikt men me; regt, in het einde van
het enkelvoudige woord ,• om d;it men in
het meervoudige juichen fcnrijft.
De woorden zich, toch , ach, och , en diergelij-
ke, die in het einde fciiero zijn, moeten daarom
ook met de fcherpe ch, en niet met zach'e g, ge-
fchrevcn worden. Insgeliiks mensch, trotsch,
kuisch, enz. Want men fchrijft in hst meervoudi-
ge : menfchen , trotfchen , kuijchen
In het midden der lettergrepen komt de ch te
pas in Jchip, fchaap, fch'tmp, fehuur, Jchat,
j'chier, enz.
Ook worden de volgende woorden thans van de
voornaamfte taalkenners met ch gefpeld.
knecht
flecht
nacht
wacht
pracht
tracht
tucht
lucht
zuc'it
geducht
gerucht
fticiiten
kracht
gedachten
dochter
echtcr.
De reden is deze: om dat zij inin of meer fcherp
van klanK zijn; en om dat er, voer het overige.
geene redensn
pleiten.
zijn, die meer vaor de g dan ch
Anders is het gefteld met de woorden,
viugt
maagd
bragt
gezigt
pUgt
klagt
magt
dragt.
Om dat zij naauwe betrekking hebben met de
woorden,
maagden i vliegen
brengen zagen
welke alle eene g noodig hebben.
B 5
plegen
klagen
vermogen
dragen,
Ein-