Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
einde der woorden, itan men vele woorden, die
geheel of bijna gelijk; va« klank zijn, doch zeer on-
derfcheiden in. beteekenis, duidelijk onderkennen ;
Dus is
zaa zoo veel tls verzadigd, en
zat komt met zit, of zttten , overeen:
wind waait er, en
wint heeft met winnen overeenkomst:
■wand is een muur, en
■want is een redegevend woordje:
eed is zweeren , en
eet heeft met eten overeenftemming.
Zoo onderfcheldt men ook laad van laat b. v.
Jk laad mïjn geweer, maar ik laat het niet
geladen in de kamer (laan.
Met het onderfcheid van g en ch is het even zoo
gelleld, als met ^ en /in 'teinde der woorden.
Enkelvoudige woorden moeten met g oï ch eindi-
gen, naar dat zij in het meervoudige ncodig heb-
ben. De volgende enkelvoudige -woorden fpslt men
met g in het einde.
dag wang breng oog
zag hang zaag vloog
zing ding maag kring
vang wieg poog laiig.
Want in het meervoudige zijn deze woorden:
da?en, zagen, zingen, vangen enz.
't Is zeer verkeerd, dat men de woorden, ko-
ning, gang, lang mtt k \n plaats vang fluit, ge-
li k ouitijds veel plaats had, wanneer men fchreef:
koHink, gank, lank. Het meervoudige is immers
koningen, gangen-, langen, en niet koninken,
•ganken , !ank;n. Doch in afgeleide \roorden ko-
f'inklijk, aanvankelijk, oorfpronkelijk, enz. vor.
derj