Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
zacht
zA
zjn
zeker
zalig
zomer
zon
zes
zeven
zelf
zalf
zoude
zaag:
zitten
zuiver
zonden
zoeken
zinrijk
zuiden
ziel
zoet
zuur
zullen
zinken.
De onderftaande woorden hebben, in tegendeel,
in het begin een fcherp geluid; dus moet men die
met ƒ, en niet met 2, fchiijven.
federt fierlijit fomber fuiker
fimpel lieraad fober foort
fiddercn fomtijds fappen fisfen.
Insgelijks naamwoorden, uit andere talen oor-
fpronkelijk ; als Sara, Simeon, Salomo,' Stnifon,
Sion, Socrates, enz.
Door het regte gebruik van f m z kan men ge-
makkelijk van zaai onderfcheiden: ws.nl Jaat
gebruikt men tot kleederen , en zaai is in 't meer-
voud zaaijen, namelijk zaad op 'den grond ftrooijen.
IX.
Van de overcenftemmende medeklinkers
achter, of i« het midden der lettergrepen.
• Het onderfcheid van b en p achter aan eene let-
tergreep blijkt in,
flab en flap ftob en ftop
fliD — flip tob — top.
Het woord ambt vordert geene p, maar eene b;
om dat men in ambagt ook eene h noodig htefc.
Ten aanzien van de d en t is het eenigzins moei-
e-