Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ncderlandfcha Spel- en Taalkunde ai
met ch moeten aanvangen, begrijpt elk.
Het onderfcheid tusfchen v en f ziet men in
veilen en feilen, vel en fel.
De zachte vloerden: vader ^ vrede ^ vrouw ^
vrome, vriendy enz. moeten met v beginnen,
en de {dao.T'^QXQ' v^ooxé^a Jakkei, fraai ^ fij^jjout ^
fpelt men met /;
OiB tc we:en, wanneer men z of ƒ voor aan de
woorden fchrijven moet, wordt er wat meer oplet-
tendheid gevorderd. Dewijl minkundigen hier in
dikwerf mistasten, is het noodig, dat men het on-
derfcheiden gebruik, dezer twee letters wat uitvoeri-
ger aanwiize.
De z moet altijd voor den medeklinker w ge-
plaats: worden, cn nimmer eene ƒ; dus fchrijft me*
dan, ,
zwak zwaluw zwemmen zwaan
zwaar zwachtel zweven zwijn
zweep zweeten zwijgen zwalk
zwart zwetfen zwavel zwenk.
Voor andere medeklinkers komt uimmer eene z
te pas.
De f in tegendeel wordt voor zeven medeklin-«
kers gebruikt; als voor ch in fchip, voor l in ßap ,
voor m in fmaak ^ voor n in fneeuw ^ voor p iti
Spaar y voor t in flil, voor j in fjerp ^ enz
In welke gevallen men 2 of ƒ voor eene klinklet^
ter plaatfen moet, kan uit de zachtheid of fcherp-
heid der woorden befpeurd worden.
Om dat de volgende woorden in 't begin zack^
van klank zijn, moeten zij dus ook met z en niet
iKet ƒ, beginnen.
ß 3 zacht