Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
So ■ ■ Bevcittelijk Onderwijs in de
letters; om dat zij, wegens hare overeenkomst,'
eenige verwantfchap met eikanderen hebben Haar
onderfchetd in klan's is maar in eene meerdere of
mindere hard- of zachtheid gelegen: dus is de b
zacht, en de p fcherp de d zacht, en de t fcherp;
de g Zacht, en de ch fcherp; de v zacht, en de ƒ
fcherp ; de 2 zacht, en cle J fcherp.
Doch hoe vele overeenkomst genoemde letters in
k^a^k ook heb. en moge 1; zij z.)n echter in /?etee-
kenis zeer onderfcheiden: inzonderheid als zij in
het begin der woorlen komen. Zie dit in de na-
Toigende voorbeelden tusfehen
b é« p, in
bak en
baal —
bal —
band —
pak
paal
pal
pand
ben en
breek —
bi;l —
buur —
pen
preek
pijl
puur.
Het onderfeheid tusfehen ,d en t blijkt in
dal en tal drek en trek
daal — taal den — ten
dam — tnm der — ter
draag — traag delg — telg
dak. — tak dien — tien
drom — trom duin " — tuin.
Het verfchil van g en ch blijkt in
goor en choor; logen en loochen.
Dat .de zachte woorden God, zeeft, goede ^
gunst, enz. met g- beginnen moeten, volgt van
zalven ; .en-dat ia tegendeel de fcherpe woorden,
Jiiit andere talen herkoinftig, Cham, Cherub, enz
met