Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
— ^ in --zakken -van- zak
— /--vallen ------ val
— tn--dammen--- dam
— n--pennen---pen
^ p--lippen---lip
_ r -:--ftarren--- ftar
— s--lesfen---- les
— t--potten---pot.
Met de h zonder c ^ en met v, z, fluit men
nimmer eene lettergreep: en oflchoon dit wel mee
ch en w gefchiedt; worden dezelve echter nim-
mer verdubbeld; uitgezonderd in eenige zaamge-
voegde woorden z\sjneeuwwit.
Wanneer meervoudige woorden den korten klanfc
van 't enkelvoudige ntet behouden, dan heeft er
geene verdubbeling der medeklinkers plaats, om dat
dan de laatfle medeklinker van het enkeboucfige
tot de volgende lettergreep, in het meervoudig ge-
maakte woord, overgaat: dus wordt dan,
Enkelv. Meerv. Enkelv. Meervi
bad - - - baden dag _ - - dagen
brak - - - braken zag - - - zagen
dak - - - daken lot - - - loten
dal - - - dalen Dot - - - floten.
VIII.
Van de overeenftemmende medeklinkers
in het begin van een woord.
Onder de medeklinkers zijn er verfcheidene , wel-
ke in klank met eikanderen vele overeenkomst heb-
ben : als b en p, d cn t, g cn ch , v cnf , z en f.
De Spraakkunftenaars noemen dezelve verwante
B 2 lei-