Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
eeuw geeuw meeuw zeeuw
leeuw Ichreeuw fpreeuw fneeuwJ
! IE0.
De tweeklank 'teu komt zelden voor: men fpelt
er mede,
nieuw hieuw kieuw.
Men voegt achter aan de erkelvoudigc woor-
den , in de voorbeelden van de arie iaatfte twee-
klanken opgegeven, de letter w; om dat zij in 't
meervoudige eene w noodig hebben: alspaauwen,
«euwen; kieuwen, enz,
§. VIL
Van het gebruik der Medeklinkers, en
» wel vooreerst van de verdubbeling
van fommige derzelver.
De Medeklinkers moeten verdubbeld worden in
5:ulke meervoudige woorden, die den klank van
het enkelvoudige behouden: dat is, als de laatfte
medeklinker van het enkelvoudige niet tot de vol-
gende lettergreep overgaat.
De medeklinkers, aie in zulk een geval verdub-
beld worden, zijn: Z», d, f, g, k, l, m, n, p,
r, s, t. Wij zullen dit van ieder dezer met een
voorbeeld aanwijzen.
Meervoud. Enkelv.
De b in - hebben — van — heb
— d- hadden — -- — had
— f--ftraffen —--ftraf
— g -- vlaggen — - — vlag ^